Mgr. Jana Eismanová

TERAPIE A SUPERVIZE

Pražská 11, Plzeň

služby

Nabízím terapii pro dospělé a dospívající od 16 let a supervizi ve zdravotnictví a sociálních službách

individuální terapii

vztahové potíže

potíže v prožívání a přijetí sebe sama

osobnostní růst, porozumění sám/sama sobě

zvládání náročných životních situací

nevyjasněné somatické obtíže a chronické bolesti

podpůrná terapie u osob s psychózou

1000 Kč/ 50 min

skupinovou terapii

Pro koho:

Skupina je určená širokému okruhu osob s potížemi v mezilidských vztazích a v oblasti přijetí sebe sama. Skupina může být prospěšná osobám bojujícím s úzkostí a depresemi, s psychosomatickými obtížemi, osobám s poruchami nálad. Dále těm, kteří se dostávají do rozporu se sebou nebo s okolním světem nebo těm, kteří se chtějí o sobě něco dozvědět a chtějí se dostat do kontaktu se sebou, se svým prožíváním.

Počet účastníků: max. 10

1 500 Kč/ měsíc

supervizi

Nabízím individuální a týmovou supervizi zejména v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.

1500 Kč/ 60 min

Jana eismanová

o mně

Vystudovala jsem UK v Praze v oboru Psychosociální studia, v roce 2010 jsem ukončila psychoterapeutický výcvik v PCA (person centered approach), od té doby provozuji vlastní praxi v individuální a skupinové terapii. Dlouhodobě jsem pracovala s lidmi s duševním onemocněním v organizaci Ledovec. V roce 2018 jsem ukončila dvouletý výcvik v Gestalt terapii ve Středisku psychosomatické medicíny v Liberci. Od roku 2020 jsem frekventantkou supervizního výcviku ČIS a věnuji se supervizi. V roce 2005 jsem propadla kouzlu flamenkového tance a nově se zaměřuji i na jeho terapeutický potenciál.

Ladílna

Jsme 3 terapeutky sdružené pod značkou LADÍLNA a sídlíme na adrese Pražská 11, Plzeň
mgr. jana eismanová

kontakt

IČO 749 99 621

Pražská 11, Plzeň

603 901 175

jana.eismanova@gmail.com